Ihre Ansprechpartner bei der AKG Gruppe

Hauptanschrift

AKG Gruppe
Am Hohlen Weg 31 | Hofgeismar, 34369
Tel.: +49 (0)5671 - 883-0 | Fax: +49 (0)5671 - 35 82
info@akg-gruppe.de

Vertrieb

AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG
Am Hohlen Weg 31 | Hofgeismar, 34369
Tel.: +49 (0)5671 - 883-0 | Fax: +49 (0)5671 - 883 - 30 10
vertrieb@akg-gruppe.de

Einkauf

AKG Verwaltungsgesellschaft mbH
Am Hohlen Weg 31 | Hofgeismar, 34369
Tel.: +49 (0)5671 - 883 - 0 | Fax: +49 (0)5671 - 883 - 13 36
einkauf@akg-gruppe.de

Personal

AKG Verwaltungsgesellschaft mbH
Am Hohlen Weg 31 | Hofgeismar, 34369
Tel.: +49 (0)5671 - 883-0 | Fax: +49 (0)5671 - 35 82
personalabteilung@akg-gruppe.de

Öffentlichkeitsarbeit

AKG Gruppe - Frau Hanem Cihan-Matull
Am Hohlen Weg 31 | Hofgeismar, 34369
Tel.: +49 (0)5671 - 883 - 0 | Fax: +49 (0)5671 - 35 82
marketing@akg-gruppe.de

Datenschutz

AKG Verwaltungsgesellschaft mbH
Am Hohlen Weg 31 | Hofgeismar, 34369
Tel.: +49 (0)5671 - 883-0 | Fax: +49 (0)5671 - 35 82
datenschutz@akg-gruppe.de

Benötigen Sie Hilfe?

Rufen Sie uns an unter (0) 56 71 – 8 83 – 0 oder kontaktieren Sie uns